Wyroby przyjazne dla środowiska | CesPol


CesPol  ›  Informacje o czeskim rynku  ›  Prawo i regulacje  ›  Wyroby przyjazne dla środowiska

Produkty nawiązujące

Wyroby przyjazne dla środowiska

Fotografie  není k dispozici

Program narodowy stosowany w Republice Czeskiej kieruje się regułami i zasadami wspólnymi dla wszystkich najważniejszych światowych programów nadawania produktom znaków ekologicznych. Zasady te są zalecane przez Unię Europejską, przez międzynarodową normę ISO 14024 oraz Międzynarodową Izbę Handlową.

Narodowy program oznakowania wyrobów przyjaznych dla środowiska - czeski system znaków ekologicznych należy do nowoczesnych i coraz częściej wykorzystywanych programów zmierzających do poprawy środowiska naturalnego. Jego popularność i waga wzrastają ze względu na konieczność spełnienia wymogów w dziedzinie harmonizacji, związanych z przystąpieniem RCz do UE. Narodowy program oznakowania wyrobów przyjaznych dla środowiska jest, analogicznie jak za granicą, systemem selektywnym i dobrowolnym. Odpowiada on firmom, które coraz częściej i systematyczniej starają się podkreślać ekologiczne właściwości swych produktów. Odznakowanie Wyrób przyjazny dla środowiska jest istotną informacją dla konsumenta, dowodem pomyślnego wprowadzenia i przestrzegania wymogów ekologicznych w danym przedsiębiorstwie. Jest ono znaczącą formą reklamy i promocji wyrobu i ma wpływ na ogólny wizerunek firmy, a tym samym na jej pozycję na rynku. Niezdolność wykazania się pozytywną polityką ekologiczną staje się w coraz większym stopniu przeszkodą w drodze do sukcesu firmy na rynkach krajowych i zagranicznych. Już dzisiaj zasadniczym pytaniem kierowanym do producentów jest pytanie o ich stosunek do środowiska naturalnego. W przyszłości zainteresowanie tą problematyką wzrośnie jeszcze bardziej. Wprawdzie konsumenci podchodzą do kupna artykułów konsumpcyjnych stosunkowo ostrożnie i na ich zachowanie w sposów wyraźny wpływają ceny, nemniej jednak pewna grupa mieszkańców zawsze preferuje wyroby nieszkodliwe dla środowiska naturalnego.

› 16. 10. 2003

Wydrukuj Eksport do formatu PDF Wyślij ten artykuł

Napisz do nas
Firma / Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Opisz swoje zainteresowanie
Chcę się skontaktować