Poziom wykształcenia | CesPol


CesPol  ›  Informacje o czeskim rynku  ›  Prawo i regulacje  ›  Poziom wykształcenia

Produkty nawiązujące

Poziom wykształcenia

Fotografie  není k dispozici

W porównaniu z pozostałymi krajami transformującymi się Republika Czeska odznacza się wysokim poziomem wykształcenia.

W 1989 roku ponad 50 % z ogólnej liczby zatrudnionych w byłej Czechosłowacji miało wykształcenie średnie lub wyższe, podczas gdy na przykład na Węgrzech lub w Polsce odsetek ten wynosił 30-40 %. Zgodnie z najnowszymi danymi pracownicy z wykształceniem średnim z maturą lub z wykształceniem wyższym stanowią w RC 47,1 % ogółu zatrudnionych. Najbardzej korzystna sytuacja panuje w Pradze (70%), natomiast najniższy odsetek osób o takim poziomie wykształcenia odnotowywany jest w północno-zachodnich Czechach (39,1%). Osoby z wykształceniem średnim zakończonym maturą oraz osoby z wykształceniem wyższym stanowią wśród mieszkańców RC powyżej 15 roku życia 39,1%. Najwięcej osób z tej grupy znajduje się w przedziale wiekowym obejmującym osoby młode od 25 do 30 roku życia i stanowi 48,4 %. Należy tutaj uwzględnić fakt, że około 800 tysięcy osób, tzn. 11,6 % mieszkańców, to osoby nieaktywne zawodowo ze względu na przygotowanie się do wykonywania zawodu. Uczniowie szkół średnich i studenci szkół wyższych stanowią 7,9%. Bezrobociem dotknięte są w większym stopniu obszary o wyższej liczbie bezrobotnych bez ukończonego wykształcenia lub z wykształceniem najniższym. Ogólnie stwierdzić można również, że obszary te objęte są w większym stopniu bezrobociem długookresowym.

› 25. 9. 2003

Wydrukuj Eksport do formatu PDF Wyślij ten artykuł

Napisz do nas
Firma / Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Opisz swoje zainteresowanie
Chcę się skontaktować