Oferta realizacji kroków prowadzących do pozyskania importera (dystrybutora, hurtownika) na rynku czeskim | CesPol


CesPol  ›  Informacje o czeskim rynku  ›  Handel i pośrednictwo  ›  Oferta realizacji kroków prowadzących do pozyskania importera (dystrybutora, hurtownika) na rynku czeskim

Oferta realizacji kroków prowadzących do pozyskania importera (dystrybutora, hurtownika) na rynku czeskim

Zdeňka Rójová

Stosowane formy wyszukiwania partnera handlowego\r\n\r\n1. Ogłoszenia w internecie\r\n2. Ogłoszenia w prasie\r\n3. Opublikowanie za pośrednictwem systemów informacyjnych izby gospodarczej\r\n4. Directmarketing\r\n5. Telemarketing\r\n6. Przedsięwzięcia prezentacyjne\r\n7. Rozmowy osobiste\r\n\r\nProjekt wyszukania partnera handlowego dzielimy na etapy. Po zakończeniu I etapu można dopasować zakres, ceny oraz terminy etapów nawiązujących. Poniżej podajemy propozycję projektu, który można dostosować do indywidualnych potrzeb i wymagań klienta.

Autor projektu: CESPOL GROUP
Czas realizacji: .... 2004 - .... 2004 Osoba odpowiedzialna za „CG”: ........................................................... Osoba odpowiedzialna za .............................................................: ............................................. Przebieg czasowy realizacji: Opracowanie projektu do ..................................... Realizacja I etapu do ..................................... Realizacja II etapu do ..................................... Realizacja III etapu do ..................................... I etap

 1. Opracowanie danych teleadresowych: hurtowni sprzedających ......................................, firm handlowych zajmujących się sprzedażą ...................................................., sieci handlowych sprzedających.................................................
 2. Ogłoszenie w celu uzyskania bezpośrednio zainteresowanych daną działalnością – za pośrednictwem ogłoszenia w Internecie, w prasie, za pośrednictwem izb gospodarczych (można wykorzystać wszystkie 3 możliwości – w zależności od umowy z klientem).
 3. Przeprowadzenie ankiety telefonicznej w celu sprecyzowania i aktualizacji informacji z bazy danych, tzn. zdobycie informacji potrzebnych do osobistego kontaktu z kompetentnymi osobami oraz uzyskanie kolejnych informacji o firmie (doroczne sprawozdanie, www, referencje itd.)
 4. Zbadanie sytuacji w ponadnarodowych sieciach hypermarketów sprzedających ......................................................................z punktu widzenia konkurencji, cen i warunków dostawczych.
 5. Zbadanie sytuacji w innych możliwych kanałach dystrybucyjnych.

II etap

 1. Opracowanie „pakieciku informacji”, tzn. listów intencyjnych, oferty możliwości i form współpracy, materiałów informacyjnych i promocyjnych dla przedstawienia oferowanych produktów w języku czeskim ( z wykorzystaniem treści i grafiki polskich wersji). Zakomponowanie odpowiednich stymulatorów do opracowania i odesłania reakcji. Rozsyłka „pakiecików” – Directmarketing.
 2. Realizacja rozmowy osobistej z kompetentną osobą z branży w celu zdobycia potrzebnych informacji, zwłaszcza o obiektywnych warunkach rynku w śledzonym regionie.
 3. Ostateczne podsumowanie uzyskanych wiadomości i opracowanie oferty dalszego postępowania.
 4. Konsultacja i dotworzenie planu postępowania z kompetentnym przedstawicielem firmy .......................................

III etap Dalsze przewidywane kroki:

 1. Zwrócenie się do wybranych firm w celu zaoferowania udziału w „przetargu” na „pozycję importera” z jasno określonym zapotrzebowaniem na wymagane „usługi” oraz o umownym powiązaniu strategii i taktyki sprzedaży na producenta.
 2. Przeprowadzenie konkursu na sprzedającego do ponadnarodowej sieci hypermarketów.
 3. Opracowanie projektu dni promocyjno-kontraktacyjnych oraz harmonogramu ich realizacji, konsultacja z klientem.
 4. Przygotowanie organizacyjne dni promocyjno-kontraktacyjnych, włącznie zapewnienia udziału VIP.
 5. Opracowanie mapy logistyki sprzedaży, przeprowadzenie wyboru partnera handlowego, opracowanie materiałów informacyjnych dla wybranych potencjonalnych partnerów z zaproszeniem na dzień promocyjno-kontraktacyjny.
 6. Zapewnienie „lustracji” wybranych partnerów handlowych.
 7. Przeprowadzenie wyboru wśród ofert na pozycję importera, organizacja rozmowy osobistej pomiędzy kompetentnymi osobami w celu podpisania umowy o współpracy handlowej.
 8. Opracowanie treści odpowiednich materiałów na dni promocyjno-kontraktacyjne ukierunkowanych na osiągnięcie minimalnie podpisania umowy o przyszłej umowie z zastrzeżeiem milczenia i zabronienia konkurencji wewnętrznej. Opracowanie propozycji umowy o współpracy handlowej dla „importera”.
 9. Umówić i zawrzeć stosunek umowny ze sprzedającym do sieci ponadnarodowych.
 10. W nawiązaniu na zawarcie wszelkich obowiązków umownych, zorganizować i realizować „wyjazd - wizytę” do siedziby i wytwórni wybranych firm.
 11. Opracować plan wsparcia sprzedaży z poszczególnymi projektami w zakresie marketingu i reklamy.
 12. Podsumować i aktualizować uzyskane z marketingu uwagi o cenie, przygotować ostateczne warunki handlowe, przekazać do dyspozycji partnerom i rozpocząć dostawy na rynek polski.

Kolejne kroki i ewentualny udział CG będą zawarte w treści materiałów nawiązujących. W Ostrawie dnia .......................................

› 12. 11. 2004
Autor: Zdeňka Rójová

Wydrukuj Eksport do formatu PDF Wyślij ten artykuł

Napisz do nas
Firma / Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Opisz swoje zainteresowanie
Chcę się skontaktować