Rozpoczyna się mała rewolucja w płatności VATu | CesPol


CesPol  ›  Informacje o czeskim rynku  ›  Finanse i rachunkowość  ›  Rozpoczyna się mała rewolucja w płatności VATu

Rozpoczyna się mała rewolucja w płatności VATu

Zuzana Tlolková

Czechy mają od kwietnia nową broń w walce z unikaniem przed opłatą podatków – nowela do ustawy o VAT. Nowela jest ważna od 1 kwietnia.

Republika Czeska wprowadza tzw. reverse charge, to w uproszczeniu oznacza, iż obowiązek opłaty VAT zostanie w przypadku niektórych grup komodytowych przesunięty z dostawców na odbiorców, więc na podmiot, u którego będzie również towar. Przeniesienie obowiązku podatkowego będzie dotyczyć handlu z odpadami, zezwoleniami emisyjnymi, pracy budowlanych. Jedyna grupa komodytowa, u której w Czechach reverse charge już się wykorzystuje to jest złoto. W jego wypadku nie dojdzie do żadnych zmian. Problem z unikaniem przed opłatą podatków w przypadku paliwa zostaje nierozwiązany. Dalszy rozwój pozostaje na Komisji Europejskiej. W praktyce dochodzi do tego, że dostawca przyznaje się do podatku, na którego zapłacenie ma kilka miesięcy. Odbiorca zostawi sobie podatek, opłacony dostawcem, zwrócić, a kiedy urząd skarbowy stwierdza, czy dostawca przyznany podatek faktycznie uiścił, stwierdzi, że w międzyczasie tajemniczo zniknął lub zbankrutował. Pierwotnie nowela miała dotyczyć również paliwa, jednak to musi uchwalić Komisja Europejska, ale tak się nie stało. Pomimo tego, według ekspertów na podatki chodzi o dużą zmianę. „Reverse charge dotychczas działał tylko na poziomie międzynarodowym, a posunięcie na poziom wewnątrzkrajowy można oznaczyć jako rewolucję” powiedział ekspert na VAT Pavel Klein z miedzynarodowej grupy doradczej Mazars. Następna nowość, która powinna oszustom zkomplikować życie, jest wprowadzenie gwarancji płatnika, więc odbiorcy towaru lub usług, za podatek. Będzie ponosić obowiązek zapłacenia podatku, który nie zapłaci dostawca. Postanowienie to może prowadzić odbiorców do tego, żeby konsekwentnie wybierali swoich dostawców. W odróżnieniu od reverse charge postanowienie to jest uniwersalnie ważne bez względu na grupy komodytowe. Zpracovala : Zuzana Tlolková, Cespol Business Service, www.c-bs.eu

› 4. 5. 2011
Autor: Zuzana Tlolková

Wydrukuj Eksport do formatu PDF Wyślij ten artykuł

Napisz do nas
Firma / Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Opisz swoje zainteresowanie
Chcę się skontaktować