Przygotowanie reform socjalnych oraz podatkowych w Republice Czeskiej | CesPol


CesPol  ›  Informacje o czeskim rynku  ›  Finanse i rachunkowość  ›  Przygotowanie reform socjalnych oraz podatkowych w Republice Czeskiej

Przygotowanie reform socjalnych oraz podatkowych w Republice Czeskiej

Zdeňka Rójová

Rząd przygotowywuje wyraźne zmiany w dziedzinie datków socjalnych, podatku oraz zasiłku chorobowego w celu zmniejszenia zadłużania państwa.

 1. Jednolity podatek 15 procentowy dla osób fizycznych

Zastępcze dotychczasowe cztery stawki 12, 19, 25 oraz 32 procent. Podatek będzie obliczany z tzw. super brutto wynagrodzenia.Ten w odróżnieniu od wynagrodzenia brutto zawiera ubezpieszenie socjalne oraz zdrowotne opłacane przez pracownika oraz pracodawcę. Jednolita stawka podatkowa ze współczesnego pojęcia wynagrodzenia brutto w ten sposób nie będzie stanowić 15 procent, ale więcej niż 20 procent. Miało by również dojść do zmiany w podstawowej obniżce podatkowej z obecnych 600 na 2 070 Kč miesięcznie. Z 500 na 870 Kč by również miał wzrosnąć przywilej podatkowy na dziecko.

Konsekwencje zmian systemu podatkowego (oszczędność 2008 - 2007)

wynagrodzenie brutto

15 tis.

20 tis.

25 tis.

30 tis.

40 tis.

50 tis.

75 tis.

100 tis.

pracownik bez dzieci

219

38

77

159

839

1614

3552

6539

pracownik 1 dziecko

589

408

447

529

1209

1984

3922

6909

rodzina, 1 dziecko

557

920

638

459

96

175

1308

4298

rodzina, 2 dzieci

927

1290

1008

829

466

545

1678

4668

rodzina, 3 dzieci

1297

1660

1378

1199

836

915

2048

5038

 1. Etapowe obniżanie podatku od dochodów dla osób prawnych

Osoby prawne mogą liczyć w nadchodzących trzech latach na etapowe obniżanie podatku dochodowego. Ten będzie w przyszłym roku 22 procentowy, w roku 2009 obniży się o następne dwa procenta, a w roku 2010 ustali się na 19 procentach.

 1. Zniesienie wybranych podatków

Rząd proponuje znieść podatek spadkowy oraz podatek od darowizny.
Reforma zawiera również obniżenie stawki podatkowej paliw ekologicznych oraz uwolnienie gruntów rolnych od podatku z nieruchomości, a na wyższe stawki ma mieć wpływ gmina.

 1. Wzrost obniżonej stawki VAT

Obniżona stawka VAT wzrośnie na 9 procent.
Jednak podstawowa stawka pozostanie na 19 procentach. Panują obawy, że wzrost VAT będzie przyczyną podrożenia towarów, które wchodzą w skład towarów o obniżonej stawce, np. artykuły spożywcze.
Wzrost dolnej stawki VAT będzie prawdopodobnie przyczyną podrożenia komunikacji zbiorowej – twierdzą jak analitycy tak i spedytorzy. Wielka konkurencja w transporcie drogowym nie pozwoli spedytorom włączyć do ceny podatku w pełnej wysokości, inna sytuacja natomiast panuje na kolei.
Niektóre firmy deweloperskie proponowany wzrost stawki VAT zapewne włączą do swych cen oraz wzrosną również ceny nowych mieszkań. Pozostałe spółki jednak wzrost stawki VAT nie będą włączać do cen, ale obniżą swoją marżę zyskową lub podwyższoną stawkę VAT z prac budowlanych zastosują na odliczeniu VAT. Można ale oczekiwać następny wzrost zaineresowania o mieszkania a tym samym wzrost ich ceny.

 1. Zmiany w datkach socjalnych

Około 8,5 miliardy koron chce rząd zaoszczędzić w przyszłym roku na datkach socjalnych:

 • obniży porodowe
 • obniży zasiłek chorobowy
 • zniesie tzw. „kredkowe“
 • zmieni datki na dziecko.

Nowie by je miały otrzymywać rodziny z dochodami do 2,4 krotności minima. Na dziecko do 6 lat by państwo miało dać 500 koron, na dziecko od sześciu do 15 lat 610 koron a od 15 do 26 lat 700 koron miesięcznie.

 • obniży porodowe

Rząd liczy, że porodowe z 17 760 koron obniży się na 15 000 koron za jedno dziecko, za drugie oraz następne na 13 000 koron. Aż na pewne wyjątki ma być zniesione pogrzebowe.

 • zmiany w datkach rodzicielskich

Wysokość datków rodzicielskich będzie zależna od doby, jaką matka lub też ojciec będzie z dzieckiem – podczas dwuletniego urlopu macierzyńskiego będzie dostawać 11 400 koron, podczas trzyletniego urlopu 7600 koron miesięcznie. Jeżeli rodzic zostanie na urlopie macierzyńskim cztery lata, będzie dostawać 7600 koron do półtora roku dziecka, następnie 3800 koron.

Według ministra pracy p. Nečasa koszty na datki w bieżącym roku wzrosły w porównaniu z rokiem minionym z 34 na 54 miliardy koron. Kdyby nie doszło do zmiany wspomnianych zasad, były by datki w przyszłym roku bodajże o 2 miliardy wyższe. Do roku 2010 by w ten sposób wzrosły nad 65 miliard.

 1. Powstrzymanie waloryzacji datków socjalnych

Rząd chce w przyszłym roku znieść automatyczną waloryzację minima na życie oraz wszystkich datków socjalnych. Wyjątkiem będą emerytury, które będą regularnie wzrastać. Wyraźnym krokem by miała być również zmiana w systemie zasiłków chorobowych – za pierwsze trzy dni choroby nie będzie zasiłek wypłacany.

 1. Zmrożenie wynagrodzeń pracowników instytucjonalnych

Mają być również zmrożone wynagrodzenia pracowników instytucjonalnych oraz ma dojć do obniżenia ilości urzędników. Pracownikom administracji publicznej oraz usług miały by wynagrodzenia wzrosnąć maksymalnie o 1,5 procenta. Związki zawodowe wymagają wzrostu wynagrodzeń o 5 aż 6 procent.
Rząd przedłoży parlamentowi przygotowywane zmiany jako nowelizacje ustawy w jednej paczce. Dla ich koalicji z niepewną większością w parlamencie, będzie bardzo trudno przekonać do zmian reformy.

› 1. 8. 2007
Autor: Zdeňka Rójová

Wydrukuj Eksport do formatu PDF Wyślij ten artykuł

Napisz do nas
Firma / Imię i nazwisko
E-mail
Telefon
Opisz swoje zainteresowanie
Chcę się skontaktować